Day: 7 เมษายน 2019

ซ่อมกล้องฟิล์ม Nikon

ร้านคาเมร่าเซอร์วิส (ช่างดำ) เลขที่459 ถนนบำรุงเมือง แข […]

Read more

ซ่อมกล้องฟิล์มNIKON FM2

ร้านคาเมร่าเซอร์วิส (ช่างดำ) เลขที่459 ถนนบำรุงเมือง แข […]

Read more

ซ่อมกล้องYashica Electro 35 ซ่อมกล้องฟิล์ม

ซ่อมกล้องฟิล์มYashica Electro 35 ไฟไม่เข้าเครื่อง ถ่านเ […]

Read more